CONDICIONS D'ÚS - 2/2/2013


1. Introducció.
El portal www.montrol-e.com és propietat de Josep Fageda Bassagañas, NIF 43633786A, amb domicili fiscal al c/ Pintor Joaquim Marsillach 17 1A, 17800 Olot (Girona).
Les condicions generals de venda descrites a continuació (en endavant Condicions Generals), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web www.montrol-e.com (denominat d’ara endavant "Usuari" o "Vostè") i el venedor, que és www.montrol-e.com (en endavant "Portal")
Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d’anul·lació prèvia, expressa i escrita. El Portal pot ocasionalment modificar les clàusules de les seves condicions generals, pel que és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita de la pàgina web www.montrol-e.com. Aquestes modificacions són aplicables a partir de la seva publicació a Internet (des de la data al principi indicada) i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. Cada compra al portal es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, haurà acceptat sense reserves les nostres condicions generals de venda després d’haver-les llegit.
Accedint al portal, vostè es compromet a respectar les condicions generals i les normes d’utilització que figuren en les mateixes.
2. Fer una comanda
Posem a la seva disposició les següents modalitats per fer una comanda:
- Per Internet a la nostra pàgina web: www.montrol-e.com (24h/dia, cada dia)
- Per correu electrònic a: sales@montrol-e.com
3. Informació sobre els productes
El Portal posa molta atenció a la informació relativa a les característiques essencials dels productes mitjançant descripcions tècniques procedents de les seves empreses col·laboradores i fabricants, i de fotografies que il·lustren els productes. Tot això, es fa dins del límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat.
4. Preus
Els preus de venda indicats al Portal es mostren en euros. L'IVA no està inclòs en els preus però es mostra desglossat. Les despeses de servei d'enviament van a càrrec de l’usuari i s’afegiran al total del import dels productes seleccionats. Se l’informarà d’aquestes despeses abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.
Ens reservem el dret de modificar els nostres preus en qualsevol moment. Tanmateix, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades al Portal en el moment de la realització de la seva comanda.
5. Disponibilitat
Cal tenir en compte que les comandes seran enviades dins dels límits d'estoc disponibles.
Si un dels articles demanats no estigués en estoc, ens comprometem a enviar-li un correu electrònic el més aviat possible (a partir de la data en la qual va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en què podrem enviar-li el producte. A causa de procediments interns és possible que no hi hagi estoc tot i que en el moment de la compra el Portal marqui el producte com a disponible. En aquest cas es notificarà a l'Usuari per correu electrònic. En cas que no estigués interessat a esperar, podrà sol·licitar la devolució dels imports que hagi satisfet per aquest article, devolució que se li realitzarà en un termini màxim de 30 dies.
6. Modalitat d’enviament i terminis de lliurament
Els productes comprats al portal seran enviats a tota Espanya Peninsular, Illes Balears, Illes Canàries i Europa. Per comandes fora de territori espanyol a altre informació de compra, modalitat d’enviament i terminis de lliurament a l’adreça de correu electrònic info@montrol-e.com.
La comanda serà enviada a l’adreça que va indicar en el moment en què va fer la seva compra.
L’usuari rebrà la seva comanda en un màxim de 20 dies laborables des de l’aprovació de la comanda, excepte notificació a l’usuari en cas contrari per part del Portal a la seva adreça de correu electrònic, mitjançant una empresa de transports o missatgeria de reconegut prestigi.
Les despeses d’enviament dependran de l’article seleccionat, i s’informarà de les mateixes abans de finalitzar el procés de compra.
El Portal fa tot el possible per respectar els terminis de lliurament esmentats. No obstant això, el Portal no es fa responsable de les conseqüències degudes a un retard d'enviament o a una pèrdua del paquet ocasionat per persona aliena al contracte de transport, per vostè mateix o per raons o causes imprevisibles o insalvables de força major. D’altra banda, la modalitat de pagament escollida per Vostè pot afectar els terminis de lliurament (veure clàusula 7).
En cas que no rebés un paquet en el termini indicat, es durà a terme una investigació juntament amb el transportista que podria durar diversos dies (el termini aproximat és de catorze (14) dies hàbils). Durant aquest període, no es podrà efectuar cap reenviament ni reemborsament de la comanda.
Li aconsellem que en rebre el seu paquet verifiqui que tot està conforme amb la seva comanda i en perfecte estat. Si no estigués d’acord amb els articles lliurats o l’estat dels mateixos, firmeu i indiqueu a mà a l’albarà de lliurament del transportista les anomalies que es van trobar en rebre’l.
7. Modalitats de pagament
El Portal posa a la seva disposició les següents modalitats de pagament: amb targeta de crèdit / dèbit.
A) Pagament amb targeta de crèdit / dèbit
Si opta pel pagament amb targeta, la comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa.
8. Devolucions.
L’usuari disposa de set (7) dies hàbils per retornar un producte amb el qual no està satisfet. Dins d’aquest termini, podrà retornar el producte assumint les despeses d’enviament de la devolució, juntament amb la factura.
9. Garanties.
D’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, tots els productes venuts pel portal, es beneficien d’una garantia legal de conformitat que té una durada de dotze mesos. Per qualsevol problema tècnic l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a tec@montrol-e.com
10. Litigis i responsabilitats
El Portal no es fa responsable de la no execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de falta del client o d’un fet imprevisible per part d’una persona aliena al contracte. Així mateix, no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes venuts al Portal.
11. Protecció de dades personals
Les dades personals que l’usuari ha de facilitar són indispensables per a l’enviament de les comandes, la redacció de factures i els contractes de garantia. L’absència d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de les comandes. Amb la inscripció al Portal, Vostè es compromet a proporcionar dades personals vàlids. El fet de facilitar informacions falses o incorrectes és contrari a les presents Condicions Generals i a les Condicions d’Utilització presents al Portal.
Les dades personals que vostè ens faciliti seran tractades pel Portal, estant autoritzat per aquesta entitat a prendre, tractar i utilitzar les seves dades personals. Aquestes dades són objecte d’un tractament informàtic.
L’usuari pot en qualsevol moment, respecte a les seves dades personals, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb els textos europeus i a les lleis nacionals en vigor, pels següents mitjans:
- Correu electrònic a la següent adreça: info@montrol-e.com fent la corresponent sol·licitud dirigida al Portal.
Vostè podrà en qualsevol moment, i després petició prèvia, modificar o cancel·lar aquestes dades.
12. Propietat Intel·lectual
Tot el contingut del Portal com: Il·lustracions, textos, denominacions, marques, imatges, vídeos, etc. és propietat del Portal, dels seus contractants o col·laboradors. Tota reproducció parcial o total del contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecte a una autorització prèvia i expressa del Portal.
Totes les informacions, els continguts, els arxius i els programes oferts pel nostre servei estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals pel que fa a la propietat industrial, intel·lectual i el copyright.
El Portal desautoritza la còpia, publicació o distribució de tot contingut a terceres persones que no disposin de drets de propietat intel·lectual. Tota utilització d’aquests continguts de manera fraudulenta serà considerada com a delicte de falsificació, severament sancionat pel Codi de la Propietat Intel·lectual espanyol i com delictes relatius a la propietat industrial i intel·lectual sancionats pel Codi Penal espanyol.
El Portal no pot ser considerat responsable de la violació per part d’un o diversos usuaris dels drets de terceres persones mitjançant les seves activitats al Portal.
13. Ús de Cookies
Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies són petits arxius que s’instal·len al disc dur, amb una durada limitada en el temps, que ajuden a personalitzar els serveis. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de conèixer els interessos, el comportament i la demografia de l’Usuari del nostre lloc web i d’aquesta manera, comprendre millor les seves necessitats i interessos i donar-li un millor servei o proveir informació relacionada. També s’utilitza la informació obtinguda per mitjà de les Cookies per analitzar les pàgines navegades per l’usuari, les recerques realitzades, millorar les nostres iniciatives comercials i promocionals, mostrar publicitat o promocions, banners d’interès per al visitant, personalitzar els continguts i la presentació de nostre lloc web.
Si ho desitja, pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.